Hvordan foregår en intervention?

Måske har du hørt om begrebet intervention i forbindelse med misbrug og alkoholisme. Interventionen har vist sig at være den mest effektive måde, hvorpå man kan motivere en misbrugsramt person til at ændre på sit liv, og komme tilbage på rette spor gennem en misbrugsbehandling. Dette kan nemlig godt være meget svært, hvis man ikke griber opgaven rigtigt an. Og derfor findes der flere faste retningslinjer for, hvorledes en intervention skal foregå.

Inddrag så mange som muligt i interventionen

Er du tæt pårørende – for eksempel kæreste eller ægtefælle – til en misbrugsramt person, lever du med misbruget tæt inde på livet hver dag. Du er således den, som lider allermest under den misbrugsramtes adfærd. Samtidig er du måske bange for, hvad der vil ske, hvis du beder den misbrugsramte om at stoppe sit misbrug af eksempelvis alkohol eller piller. Og det kan du med rette være.

De fleste misbrugere vil reagere med vrede og afvisning på en sådan tilnærmelse. Dette skyldes, at de måske ikke engang over for sig selv har indrømmet, at der skulle foreligge et problem. Dette er en stor del af misbrugets og afhængighedens natur – og derfor skal der tages skrappere midler i brug. Det betyder, at du skal sørge for at tromme så mange familiemedlemmer, kolleger og venner sammen som muligt når interventionen skal foregå. Dette vil befordre den mest effektive intervention.

Stå fast – og hav en plan klar

En anden meget vigtig del af interventionen er, at der foreligger en klar plan for det videre forløb. Du bør alliere dig med et anerkendt misbrugscenter – for eksempel Behandlingscenter Søby Park – som kan hjælpe dig med såvel tilrettelæggelse af interventionen som en plads på behandlingscenteret til misbrugsbehandling, så snart den misbrugsramte har indvilliget i behandling.

Du kan læse mere om intervention på behandlingscentersoebypark.dk