Få hjælp til køb af bolig hos en dygtig boligadvokat

Når du står for at skulle købe en ejer eller en andels bolig, er det vigtigt, at du sikrer dig et advokat forbehold i købsaftalen. Et advokat forbehold giver din boligadvokat mulighed for at gennemlæse al den dokumentation, som hidrører fra – og er relevant for – din bolighandel.

Det kan for eksempel dreje sig om servitutter og lokal planer for det område, hvor dit drømmehus er placeret. Heri kan det fremgå, om der skulle ligge projekter ude i fremtiden, som kunne få indflydelse på din boligs værdi – og dermed din privat økonomi.

Det kunne også være regnskaber, budgetter og referater fra general forsamlinger i den ejer eller andels forening, som hører til din potentielt nye lejlighed. Disse kan nemlig afsløre mangelfuld drift eller dårlig økonomi, som kan påvirke dine månedlige udgifter. Det kan for eksempel hurtigt ske, at et tvivlsomt lån får fælles udgifterne til at stige, hvilket kan medføre, at dine månedlige udgifter stiger tilsvarende.

Med et advokat forbehold er boligen reserveret til dig i cirka fjorten dage, når du har skrevet under på købsaftalen. Dette betyder, at du kan komme ud af aftalen, uden at det koster dig noget, skulle din advokat råde dig hertil. Det kan, med andre ord, godt betale sig at kontakte en dygtig og erfaren boligadvokat, når du står i en købs situation.

Hvordan kan boligadvokat Mogens Freinsilber hjælpe mig?

Mogens Freinsilber ApS er et boligadvokat firma, som i mange år har rådgivet og vejledt boligkøbere. Mogens Freinsilber er selv advokat med møderet for Landsret, og har siden slået sig ned som selvstændig boligadvokat. Som virksomhed er Mogens Freinsilber ApS medlem af Danske BOLIGadvokater, og følger som sådan de retningslinjer, som udstikkes af denne forening. Dette er din sikkerhed for en uvildig og nøgtern behandling af din sag.

Du kan læse mere på http://www.freinsilber.dk/koeb-salg-fast-ejendom/