Betonknusning i Herning – hvem kan hjælpe dig?

Nedrivninger, ombygninger, renoveringer og lignende giver ofte anledning til overskydende beton, der skal afskaffes på korrekte og miljøvenlig vis. Selve nedbrydningen og knusningen skal foregå på sikker vis, f.eks. hvis der er tale om gammelt beton med asbest i. 

Hvordan udføres betonknusning i Herning på forsvarlig vis? Læs med her og find ud af mere. 

Fra nedrivning til knusning og bortskaffelse

Der er flere processer involveret i det at knuse beton. Først starter man ude på selve byggepladsen, hvor det gamle byggeri eller dele af det skal nedrives. Herefter knuses betonen og til sidst bortskaffes det på lovlig og godkendt vis. 

Nedrivning af gammelt byggeri

Det kan være alt fra et gammelt etagebyggeri til større industribygninger eller måske bare væggene inde i en bygning, der skal nedrives. Det er forskelligt, alt efter om der skal bygges fuldstændig på ny eller udføres en totalrenovering indvendig. 

Selve nedrivningen foregår med relevante maskiner og udstyr samt personer, der er fagligt uddannet til at nedbryde betonen på en sikker måde.

Betonknusning på sikker vis 

Afhængig af opgaven vil betonen enten blive knust på stedet eller på nedbrydningsfirmaets egen plads. Er dit byggeri med gamle materialer f.eks. med asbest i betonen? Så skal du sikre dig, at nedbrydningsfirmaet er uddannet og certificeret til at arbejde med dette materiale på sikker vis. 

Forsvarlig og miljøvenlig bortskaffelse 

De fleste nedrivningsfirmaer vil typisk også stå for bortskaffelse af de knuste betonmaterialer. Det sørger de naturligvis for at gøre efter gældende regler og love på området. Det vil sige, at det bortskaffes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. 

Har du et større byggeri udført i beton, der skal rives ned? Så behøver du ikke selv at bekymre dig om nedrivning, knusning og bortskaffelse. Du kan hyre et firma, der varetager alle tre processer. Så din byggeplads bliver ryddet og klar til dit nye byggeri.